Herri programa

Bideoak labur labur gure herri programa azaltzen du.

Kolore anitzeko herria

Aniztasuna ikuspegi integralez kudeatzeko plangintza oso bat landuko dugu, kohesio soziala eta elkarbizitza helburu. Santuenean, jatorri anitzeko auzoa izaki, plan berezi bat landuko dugu.

Aniztasuna mehatxu bihurtzen ari diren garaiotan eta han-hemenka migratzaileen aurkako politika xenofoboak nagusitzen ari diren aldi
honetan, EHBilduren ustez, ezinbestekoa da migrazioaren eta aniztasunaren eremuan ikuspegi propioz aritzea. Aniztasuna gizatasunaren aberastasun ikaragarria da, eta, ondorioz, aniztasunak Usurbil kohesionatzeko eta eraikitzeko elementu bilakatu behar du. Gaur egun, ia 40 jatorri ezberdin ditugu Usurbilen, eta datu horrek erakusten du zer-nolako aberastasun kulturala dugun gure herrian. Ondorioz, inklusioa ardatz, aniztasuna ikuspegi integralez kudeatzeko plangintza oso bat lantzeko konpromisoa hartzen dugu, elkarren ezagutzan eta elkarren aitortzan oinarritutako politikak garatzeko, kohesio soziala eta elkarbizitza helburu. Inondik hastekotan, Santueneatik hasi nahi dugu. Santuenean migratzaile kopuru handia pilatzen da, eta jatorri anitzeko herritarrak bizi dira han. Horregatik, prozesu eta langintza berezitu bat egin nahi dugu han, esperientzia pilotu gisa, eta getifikazioak saihesteko helburuz. Santuenearen azterketa soziologiko bat, eta auzotar guztiekin batera, esku-hartzeko bitartekoak eta programak zehaztu.

Emakume etxea sortuko dugu, emakumeon ahalduntzea sustatzeko

Prozesu bat abiatuko dugu, gunearen izaera, espazioaren antolamendua eta funtzionamendua emakumeon artean hitz egin eta adosteko.

Parekidetasuna helburu ez ezik, zehar-lerrotzat du EHBilduk, izan ere, ikuspegi feministak udal-politika oro blaitu behar du, izan hirigintza arloa, izan garapen sozioekonomikoa, izan gizarte zerbitzuak. Norabide horretan, beraz, urratsak egiten jarraitu nahi dugu datorren legealdian ere. Eta, horretarako, ezinbesteko tresna dugu Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako II. Plana. Horretaz gain, egitasmo zehatz bat ere
badugu esku artean: Emakumeon Etxea sortuko dugu. Aurtengo martxoaren 8ko greba feministak herriko emakumeok elkar ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, sinergia berriak eraikitzeko parada eskaini digu, eta, gure ustez, Emakumeon Etxeak ildo horretan sakontzeko aukera ezin hobea eskaintzen digu. Berdintasunaren bidean aurrera egiteko ideiak, indarrak, proiektuak eta borrokak batzeko topagune bat izango dugu. Herriko emakumeok, elkarteak eta talde feministak elkartzeko espazio hau eferentziazko gunea izango da, bai emakumeontzat bai bide horretan lagundu nahi duten ororentzat, izan ere, espazio ireka behar du, ezinbestean. Emakumeon etxea berdintasunaren eta feminismoaren tresna eta euskarria izango da, emakumeon jabetze prozesuetan eragiteko topalekua, eta horretarako hainbat zerbitzu eta baliabide eskainiko ditu

Eraikin bat jarriko dugu proiektu honen zerbitzura, Udal-eraikin bat jarriko dugu proiektu honen zerbitzura, eta parte hartzeko prozesu bat abiatuko dugu gune berri horren izaera, espazioaren antolamendua eta funtzionamendua emakumeon artean eztabaidatu eta adosteko.

Prozesua erabat irekia izango da, eta helburu nagusia belaunaldi ezberdinetako emakumeek parte-hartzea da, izan ere, adin-talde bakoitzaren beharrak identifikatu, eta behar horiei erantzuteko beharrezko baliabideak eta tresnak adotu nahi ditugu guztion artean.

Udala eta auzoen arteko harremana iraunkortzeko tresnak garatuko ditugu

Auzoen bizi kalitatea hobetzeko, puntu beltzei soluzioa eman eta auzoen arteko garraio publikoa ezartzeko aukera aztertuko dugu

Auzo/herri guztien Usurbil sendotu nahi dugu, denok eroso eta gustura senti gaitezen gure udale-rrian. Izan ere, gure udalerria plurala eta aberatsa da, eta auzo/herriek garrantzi berezia hartzen dute. Tresna eta antolaketa egokiak behar ditugu, batetik, gure herriaren izaera aberatsari eusteko eta, bestetik, auzo/herriek ahots propioz eta modu iraunkorrean aritzeko udal-jardunean. Horrek, ezinbestean, udala eta auzoen arteko harremana artikulatzea eta arintzea eskatzen digu. Ez da erronka makala, baina gaiari adarretatik heldu, eta, behetik gora eraginez, auzo/herri guztiekin batera bide horretan aurrera egingo dugu. Prozesuaren emaitza gisa araudi edo ordenantza berri bat osatuko genuke, antolaketa eta funtzionamendu berritua modu iraunkorrez jasotzeko.

Halaber, auzo/herrien bizi kalitatea bermatzeko eta hobetzeko hamaika egitasmo jaso ditugu herri-programan. Baina, bada guztien artean bereziki kezkatzen gaituen gai bat, eta lehentasunez helduko dioguna: puntu beltzak desagertzea eta soluzio duina ematea, besteak beste, honako hauei: Troiako pasagunea, Aginagan N-634 errepideari izaera aldatzea, Txokoaldeko sarrera-irteerari behin-betikoz soluzioa ematea eta Santuenera doan Ingemarreko pasabidea konpontzea, bai zubia, bai trenbide-pasagunea. Legealdi honetan hamaika saiakera egin dira eskumena duten erakun-deekin, baina, tamalez, ez da konpromiso sendorik lortu. Horretan jarraituko dugu. Bestetik, au-zoen mugikortasuna hobetu eta Usurbilgo herrigunearekin harremana errazteko, auzoen arteko garraio publikoa ezartzeko aukera aztertuko dugu.

Autobus-geltoki berria ezinbestekotzat dugu, mugikortasuna nabarmen hobetzeko

Usurbil, jasangarria, irisgarria eta bizigarria zerumugan, Mugikortasun Planeko ekintzak gauzatuko ditugu, ahalen arabera.

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra berridaztearekin batera, legealdi honetan herriko espazio publikoa berrantolatzeko prozesua gauzatu da, eta horren emaitza izan da Mugikortasun Plana. Plan horrek jomuga bat eta bide bat planteatzen ditu, Usurbil jasangarria, irisgarria eta bizigarria lortzeko. 50etik gora ekintza jasotzen dira, eta hurrengo legealdian, ahal direnei bederen, bide ematea dagokigu. Horien artean, edonola ere, ezinbestekotzat ditugu Ostapeko sarrerako biribilgunea eta autobus-geltoki berria. Biak ala biak eskutik lotuta doaz, eta biak ala biak dira estrategikoak gure herriaren mugikortasuna nabarmen hobetzeko, eta, horrekin batera, garraio publikoa indartzeko. Izan ere, herriko sarreran biribilgunea egingo balitz, autobus-geltoki berria egitea ahalbidetuko luke, Atallu industriaguneko sarrera-irteerak eta Santuenearako joan-etorriak hobetuko lituzke, eta herritik ateratzeko Kale Nagusia erabiltzea saihestuko luke. N-634 errepidean kokatzen denez, proiektu horren eskumena Diputazioarena da, eta lankidetzan jarraituko dugu, ahalik eta azkarren proiektua gauza dadin. Proiektua begi-onez ikusten dute, baina konpromiso sendorik ez dago, oraingoz. Halaber, Askatasuna Plazaren behealdean autobus-geltoki berria egitea ere lehentasunezkotzat dugu. Sakabanatuta dauden autobus-geltokiak herriko erdigunera ekarri, eta geltoki bakarrean biltzea hobekuntza nabarmena da. Erosoagoa eta erabilgarriagoa izango da, eta garraio publikoa indartu egingo du.

Txirikorda egitasmoa, etxebizitza eta zaintza-eredu berri baten oinarri

Txirikorda adineko erabiltzaileen jabetzako etxeak alokairura bideratzeko saiakera egingo dugu.

Euskal Herrian indarrean dauden lege eta arau ugarik diote pertsona orok duela etxebizitza duina eta egokia izateko eskubidea. Haatik, errealitatea oso bestelakoa da, izan ere, lehen mailako behar eta eskubide bat den arren, gaur egun etxebizitza izatea luxuzko ondare bat dela esan dezakegu. Bereziki, gazteei eragiten dien arazoa da. Etxebizitzen prezio, merkatu espekulazio eta gazteen lan prekarietatearen ondorioz, gazteak gurasoen etxean kaiolatuta bizitzera behartuta daude.

Horregatik, emantzipatu nahian dauden gazteei eta bakarrik bizi diren adinekoei soluzio bat emateko, Txirikorda belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioaren proiektua sortu da legegaldi honetan. Txirikorda, beraz, herriko gazteek eta adinekoek partekatuko duten bizigune bat izango da. Etxebizitzaren arazoari beste perspektiba batez begiratu, eta lau pareta dituen eraikin bat eraikitzeaz harago, bestelako balio eta ezaugarri batzuetan zimendutako bizigune bat izango da, harremanak, auzolana, elkarren arteko zaintza, izaera komunitarioa, autonomia, parte-hartzea eta ahalduntzea gisako balioak txirikordatuko dituen espazio publikoa, hain zuzen ere.

Proiektuaren nondik norako guztien gaineko hitza eta erabakia, gainera, gazteek eta adinekoek dute, horretarako propio martxan jarri den parte hartzeko prozesuan. Proiektua guztiz berritzailea da, mota honetako etxebizitza proiekturik ez baitago Euskal Herrian. Gainera, EHBilduren asmoa bada Txirikordaren erabiltzaileak izan daitezkeen adinekoek jabetzan duten etxebizitza alokairura bideratzea, eta, modu horretan, alokairura bideratutako etxebizitza kopurua handitzea. Aukera hori aztertzen gabiltza. Esperientzia pilotu bat da. Bide bat jorratzen hasi gara, eta ez dugu duda-rik proiektu honek herritarren artean arrakasta eta onartze maila handia lortzen badu, etorkizunera begirako formula bat izan daitekeela. Gu horretan gaude, eta horregatik etxebizitza- eta zain-tza-eredu berriak sustatuko dituen, eta gazteei emantzipatzeko aukera emango dien egitasmo ho-netan ilusio handia daukagu.