Ongizartea

Herri jasangarri horretan, ongizartea dugu helburu. Hau da, herritarrek ongi bizitzea. Osasuntsu eta zoriontsu. Eta, duintasunez. Izan haur, gazte edo adineko. Izan bertako edo kanpoko. Hain zuzen, helburu horren zerbitzura jarri ditugu garapen sozioekonomikoa eta zerbitzu publikoen eskaintza. Izan ere, garapen ekonomikoa ezin da pertsonen duintasunaren bizkar egin, eta kapitala erdigunean jarri ordez, pertsonen interesak eta beharrak lehenetsi behar dira. Herriaren ehun produktiboa mantendu nahi dugu, itxierak saihestu, eta jarduera ekonomiko berriak ekartzea da gure lehentasuna. Baina, ez edozein modutan eta ez edozein baldintzatan.
 
Horrekin batera, bazterketa egoeran edota arazo larriak dituzten herritarrak lan munduratzeko egitasmoak abian jartzeko lan-ildoa lehenesten du EHBilduk, oinarrizko formazioa eskainiz.
 
Eta, ongizartearen bidean, ezinbestekoa da kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzea, edozein delarik ere adina.

Garapen sozioekonomikoa

Enplegu duina eta herritarren ongizatea helburu, ekonomia zirkularra, tokiko harreman komertzialak, sektore arteko sinergiak eta maila lokaleko jarduera ekonomikoen aniztasuna eta diferentziazioa sustatzea.

90) Sektore arteko eragileen herri mailako lan mahai baten koordinaziopean, sektore ezberdinen arteko sinergiak indartzeko lankidetza proiektuak garatzea; sektore artekoak nahiz sektore barnekoak (nekazaritza, sagardotegiak, merkatariak, ostalariak, turismoa…)  
91) Usurbilgo industria guneen beharrak aztertu, eta horrekin batera, herri gunea eta bertako zerbitzuekiko loturak indartu. Gureak eta Elkar enpresen ezarpenak, herriko beste sektoreetan izan dezaken eragin positiboa baliatzeko proiektuak landu.  
92) Herrigunearen dinamismo sozio-ekonomikoa indartu, merkataritza eskaintza osatu eta hirugarren sektoreko zerbitzu osagarriak ezartzeko sustapen politikak bultzatuz.  

Herriko enpresa-ehuna berritu, balio erantsi handikoak eta iraunkortasun ekosoziala ardatz dutenak erakarriz edo sortzeko baldintzak eskainiz.

93) Balio erantsi handiko ekonomia-sektoreetako enpresak erakarri (biozientziak, ikertegiak…) edo enpresa berriak sortzeko baldintzak eskaini.  
94) Beren ohiko jardueran ekitatea eta iraunkortasun ekosoziala errespetatzen edo/eta sustatzen duten enpresak edo enpresa-motak Usurbila erakartzeko ahaleginak egin  

Talentua sortu

95) Zientziarekiko zaletasuna gazteengan indartzeko eskualde mailako plana diseinatu eta egikaritu, gure industria-ehunak etorkizun hurbilean izango duen talentu-faltari aurre hartzeko  

Herriko gazte eta ekintzaileen proiektuak herrian garatzeko plana osatzea

96) Herriko gazteek lan munduan sartzeko dituzten proiektuak herrian garatu daitezen babestu.  

Turismo plana osatu

97) Usurbilek garatu beharreko turismo-ereduaren gaineko hausnarketa egin da pasa den legealdian, eta hori egikaritzeko plangintza zehatza osatzeko bitartekoak jarri.  

Gizarte politikak

Zahartzaroari modu integralean erantzun. Zaintzaren ikuspegi komunitarioa indartu

98) Kalezarko gune gerontologikoaren proiektua gauzatu, eta hortik eratorritako programak gauzatzeko baliabideak jarri.  
99) Belaunaldiarteko harremanak sustatzeko programak abiatu  

Beharrak dituzten herritarrentzako babesa indartu

100) Udalak traktore lanak egin herriko enpresekin beren erantzukizun sozialerako proiektuek xedetzat har ditzaten herrian behar handienak dituzten pertsonak   
101) Gizarte Larrialdietarako Laguntza propioen udal-araudia osatu  

Aisialdia

102) Zirimara hedatu eta aisialdi-talde bat eratzeko, laguntza administratibo eta ekonomikoekin jarraitzea eta zabaltzea, beste eragileekin elkarlanean.  

Kirola

103) Herriko kirol talde guztiak klub bakarrean biltzeko ahalegina egin, euren arteko harremana eta koordinazioa hobetzeko.  
104) Kirol mahai bat sortzea, kirolaren gainean hausnartzeko  
105) Kiroldegiko kanpoaldean dagoen berdegunea egokitu, udaran beste erabilpen bat emateko helburuz.