Design a site like this with WordPress.com
Hasi zaitez

2. Herri jasangarria

Mugikortasuna

Espazio publikoa berrantolatzeko eta mugikortasun plana jarraituz Usurbil jasangarria, irisgarria eta bizigarria lortzea izango dugu helburu. Datorren legealdian plana jorratzen jarraituko dugu, nagusiki, honako proiektu hauek dute lehentasuna:

37. Usurbilgo herrigunean, oinezko eta bizikletazko sareak lehentasuna izango duten eta ibilgailu motordunen protagonismoa gutxituko duen herrigune irisgarria eta bizigarria eraiki nahi dugu, haurrak, adinekoak, emakumeak eta, oro har, herritar guztiak modu erosoan, berdintasunean eta seguruan mugitu ahal izateko. Herritarren eguneroko zereginak, joan-etorriak eta zaintza-lanak erraztuko ditu. Halaxe dago jasota kale irekiak parte-hartze prozesutik eratorritako mugikortasun planean. Proiektu batzuk jada gauzatu dira aurrez, baina beste batzuk falta dira, oraindik. Horregatik, horiexek exekutatzea lehentasunezkotzat dugu, eta horretarako esku-hartze urbanistiko guztiak jasoko dituen herrigune osorako exekuzio proiektu oso eta integral bat idatziko dugu, faseka gauzatzeko.

38. Aurreko exekuzio proiektua garatzerakoan herriko puntu-ilunak lantzeko eta berauek desagerrarazteko herriko mugimendu feministarekin elkarlana sustatuko da.

39. Herri sarrerako biribilgunea. Herri barruko trafikoa berrantolatu ahal izateko, Mugikortasun Planak lehentasunezkotzat jotzen du herri sarreran biribilgune bat egitea. Eskumena Gipuzkoako Foru Aldundiarena da, N-634 errepidean eraikitzea proposatzen delako. Berau eraikitzeko eskaria eta dugun beharra bideratuko dizkiogu Gipuzkoako Foru Aldundiari.

40. Bidegorri sarea handitu: Zubieta eta Santuenea arteko bidegorri zatia gauzatu.

41. Herriko errepideen azterketa orokorra egin eta asfaltatzeko plana idatzi eta exekutatu urtez urte.

42. Bizikleta aparkaleku estaliak auzoetan eta kaxkoan jartzen jarraitu.

43. Auto pribatuaren erabilera gutxitzeko kanpainak sustatu eta auto partekatuaren ekimena zabaldu.

44. Kotxea erdigunetik ateratzea helburu izanik, parking disuasorioak sortzea aztertuko dugu auzune berriak ez gainkargatzeko eta aparkaleku faltarik ez izateko.

Berdeguneak

45. Ikastola aurreko zelaiaren erabilera aztertuko dugu eta aktuazio handirik gabeko berdegune gozagarri gisa garatuko dugu.

46. Elutx gunea eta Aginagako kaxkoa lotuko dituen oinezkoen eta bizikleten bideko lanak aurten bertan egingo dira, eta horrek ahalbidetu egingo du berdegune atsegin bat ere sortzea alboan. Egungo Aginagaren bizi kalitatea eta mugikortasuna hobetzeko eta ingurune berde atsegin bat izateko aukera zabaldu da, horrenbestez.

Trantsizio energetikoa

Trantsizio energetikoaren erronka premiazkoa da eta gure premisa argia da arlo honetan ere: trantsizioak iraunkorra, berriztagarria, justua eta inklusiboa izan behar du, inor baztertu edo atzean utziko ez duena eta herrikideen arteko berdintasuna bermatzea izango duena bokazio gisa. Zentzu horretan, gure helburua da 2050erako %60 gutxitzea energia-kontsumoa, eta tarteko helburu gisa, 2030erako %35 gutxitzea.  Helburu hori lortzeko, honako proposamenak ditugu datorren legealdirako:

47. Kontsumoaren jarraipena egin eta kontsumoa murrizteko neurriak hartzen jarraitu. 2022az geroztik, udala kontsumitzen duen jarraipena egiten ari da: udal eraikinak, argiteria publikoa eta ibilgailuen kontsumoa. Horretarako, software edo sistema informatiko bat du: kontsumitzen den energia guztia modu bateratuan erakusten du, eta aldi berean, kontsumoa murrizteko zein aukera egon daitezkeen jakiteko modua ematen du.

48. Efizientzia energetikoaren alorrean, herriko argiteria publikoa eta eraikin publikoetan aldatzen jarraitzea.

49. Udalaren flota edo ibilgailuak ordezkatzen hasi, ibilgailu elektrikoengatik.

50. Udal eraikinetako beroketa sistemak berrikusiko dira eta horiek ordezkatzeko plana idatziko da. Lehentasuna izango du Oiardoko ura berotzeko sistema aldatzeak. Gaur egun dagoen gas sistematik, biomasa edo geotermiara aldatzeko aukera aztertuko da.

51. Energia komunitatea. Herrian osatzen ari den energia komunitatearen bidelagun izaten jarraitu, eta indartzeko baliabideak eskaini. Komunitate energetikoa eredu ederra da orain arte herritarrengandik urrun eta kasik ezkutuan egon den sektore batean herritarren parte hartzea eta ahalduntzea sustatzeko, tokiko energia beste modu batean kudeatzeko, energia-sistema erresilienteago eta bidezkoago bat eraikitzeko, burujabetza energetikoa ipar eta denontzat bizigarria izango den Usurbil zerumugan.

52. Energia berriztagarrien aldeko apustua, autokontsumoaren bidetik: azken urteetan, udalak Oiardo kiroldegian eta Udarregi ikastolan eguzki-plakak jarri ditu. Bien artean, guztira, 49 Kw-ko potentzia instalatu da. Kiroldegiaren kasuan, plakek ekoizten duten energia kiroldegiaren kontsumorako erabiltzen da. Udarregiren kasuan, ekoizten duten energia autokontsumo partekaturako erabiltzen da: ikastolan ez ezik, udaletxean, Sutegin, Artzabalen eta Zumarten erabiltzen da.

Hondakinen kudeaketa

53. Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programaren ebaluazioa, helburuak eguneratzea eta ekintzak eta programa berria abiatzea. Modu kolektiboan egingo da hausnarketa hori. Honekin batera, hondakinen sorrera murrizten duten jarduerak sustatu eta hedatzeko plan bat ere osatuko da, epe eta mugarriekin landuko dugu (plastikoaren erabilera edo bestelako soberako bilgarrien erabilera gutxitzeko).

54. Baserri konpostaren proiektuaren balorazioa egin eta baserri gehiagotara zabaltzea aztertuko dugu.

55. Udalaren flota edo ibilgailuak ordezkatzen hasi, ibilgailu elektrikoengatik.

56. Erraustegiaren kontrol publiko, sozial eta teknikoa eskatuko dugu erretzen diren materialen jarraipenerako, instalakuntzen segurtasuna bermatzeko eta azterketa ekonomikoa egiteko. Kontrolerako bitartekoak, modu adostuan eta inplikatutako eragileak barnebilduko dituelarik.

Saneamendua

57. Aginagako saneamendua bereizteko proiektua gauzatzen hasiko gara, Oria ibaiko ur zikinen isuriekin behin-betikoz amaitzeko.

58. Kalezarko saneamendua bereizten bukatu, hala nola errepide albokoa eta Saizar aldekoa idatzi eta egikaritu.

Naturgune eta biodibertsitatearen babesa

59. Aranzadirekin batera, Arpitako putzuaren ondoko errepide-kalean urtero gertatzen den sarraskia murrizteko (urtero babestutako Hyla meridionalis espezieko ehundaka ale hiltzen dira kotxeak zapalduta) neurriak hartzea. 

60. Usurbilgo landa eremuko guneen (Igeldo, Oria itsasadarra eta Andatza) natur babesa areagotzeko alboko udalerriekin lanketa egitea.

Basogintza

Basogintza da beste erronka handietako bat: Euskal Herriko hainbat eremu monokultiboz josita dago (pinua eta eukaliptoa), jasangarria ez den basogintza eredu intentsibo bati lotua. Biodibertsitatearentzat kaltegarria izateaz gain, arrisku faktore larria da klimaren beroketaren aurrean. Basoak bertako espezieekin birlandatzearen alde eginez, basogintza eredu jasangarri baten aldeko apustu irmoa egiteko unea da. Horretarako: 

61. Basogintza ekologikoa sustatzeko estrategia osatuko da, baso erabilera egoki eta dibertsifikatuan urratsak emateko. *kontuan hartu behar da, Andatza Diputazioak kudeatzen duela, eta kudeaketa horretan parte hartzeko eskatu badugu ere hamaika alditan, oraingoz ez dago horretarako borondaterik haien aldetik.

62. Natur edo/eta nekazal interesa duten landa eremuko sailak erosi edo ingurumen irizpideen baitan kudeatzeko hitzarmenak bideratzen saiatuko gara.

Erreken eta ibaiaren kudeaketa

63. Usurbilgo erreka eta ibaietara egiten diren isurketak murrizten jarraituko da (saneamendu sarea hobetuz edo/eta fosa septikoak ezarri araziz), herriko erreken jarraipena egingo da (Anerrekan egiten da) eta Oria ibaiko ibai ertzen kalitatea hobetzeko neurriak hartuko dira, esate baterako, landaketak.

Ura

64. Ura ezinbesteko baliabide bat da bizitzarako, eta baliabide baliotsua izanagatik ere, baliabide mugatua ere bada, eta horregatik ari dira batzuk eta besteak ura merkatuaren logikan kokatzen eta ura pribatizatu nahian. Usurbilen, aldiz, kontrako norabidean ari gara, eta uraren esparruan herri burujabea izatea ahalbidetuko duen inbertsioak egiten ari gara herriaren ur sisteman. Inbertsio hauen ondorioz, Erroizpeko ura herriko ia etxe guztietara iritsiko da, eta horrekin batera, gure herriaren ondare eta ondasun eta altxor preziatua den ura zaintzera eta babestera goaz.

Elikadura burujabetza

Gure elikadura menpekotasunari aurre egiteko bertan ekoitzitako elikagaien kontsumoa sustatzea da gure helburua. Horretarako:

65. Jantoki kolektiboetan bertako elikagaiak kontsumitzea sustatuko dugu. Bertako elikagaien premia areagotzeak tokiko elikagaien balio kate osoa sendotzeko baldintzak sortuko lituzke. Jantoki kolektibo publikoak hartuko ditugu lehentasun gisa eta elikadura sistemako parte diren eragile ezberdinekin elkarlanean jantoki kolektiboak bertako elikagaiekin hornitzeko beharrezkoak diren estrategiak aztertu eta garatuko ditugu.

66. KM 0-ko produktuen sarea osatzeko interlokuzioa ireki eta nekazariekin elkartu.

%d bloggers like this: